Braathens Seniorklubb Sola

Klubbens historie.

Av Torbjørn Øyan.

2012

 

Stiftelse:

Flyselskapet ble startet i 1946 og i 1988 - 42 år senere - ble Seniorklubben avd. Sola stiftet. Klubben i Oslo ble startet opp et år tidligere.  De som hadde vært med fra starten av, mange av disse tjenestegjorde ute under krigen, var nå forlengst kommet opp i pensjonsalder.

 

Det var vel flere ildsjeler, men den som så behovet og tok det endelige initiativ til stiftelsen av Seniorklubben, var personalsjef  på Sola Harald G. Willassen. Tiden var absolutt inne til å skaffe et forum for de som nå hadde lagt arbeidsdagen bak seg.

 

Klubbens historie og aktiviteter.

 Foreningens første formann ble Kjell Døscher, han satt frem til 1992 og ble avløst av Gunnar Helland som var formann frem til 1996. Torbjørn Øyan overtok så stafettpinnen og satt frem til årsmøtet 2012. Her ble Anne Grete Lie valgt til å lede seniorklubben videre.

 

Det ble fra starten av satt i gang flere aktiviteter, det ble blant annet åpnet en butikk hvor pensjonister kunne kjøpe diverse Braathen effekter, og samtidig slå av en prat. Da det var liten respons blant medlemmene, ble dette foretaket senere avviklet. Det eldste og det mest populære tiltak var julebordet som så dagens lys i desember 1989. Kantinen på Teknisk Avdeling var det sentrale festlokale. Menyen, som ved alle julebord senere, var pinnekjøtt med øl/dram og riskrem med bringebærsaus. Så tradisjonen holdes i hevd, selv om lokalene er skiftet.

 

Det ble arrangert innenlands turer av klubben og flere utenlandsturer de første årene, da i fellesskap med Oslo klubben, godt støttet av selskapet.

Som nå, og senere, var Halfdan Haaland pådriver, godt støttet av Else Skogen, og flere turer ble ledet av Asbjørg Grande Dørr. Sistnevnte var i flere år sekretær i klubben.

Fellesarrangement var nødvendig da klubbene enda hadde få medlemmer. Men etter hvert økte medlemstallene og det ble en mer selvstendig drift.

Det må også nevnes at foreningene gjennom Marja & Ludvig G. Braathens Fond, årlig fikk tilført tilskudd til driften så lenge fondet besto.

 

Blant våre medlemmer – pr. i dag ca. 200 – er det stor interesse for de arrangement som har blitt lansert. Både innenlands -/ og utenlands turer har vært veldig populære. Aktivitetskalenderen som fornyes årlig, dekker dagsturer, vandring i nærområdet, kulturelle innslag som besøk ved museer, teater og musikk arrangement. Medlemsmøtene er populære, her har man foredrag av egne krefter eller andre innbudte. Disse møtene foregår i lokalene til Flymuseet.

 

Etter 2002.

I 2002 ble selskapet i sin helhet solgt til SAS. Etter møter med personalavdelingen i SAS, var det ingen innvendinger mot navn eller måten klubbene ble drevet på. Vi ble en del av SAS sin paraplyorganisasjon hvor alle selskapets foreninger og klubber var organisert. Gjennom denne organisasjonen har vi årlig mottatt tilskudd til driften av foreningen, etter antall medlemmer som årlig blir oppgitt.

Ved denne omorganiseringen ble det foretatt enkelte justeringer av våre vedtekter. De opparbeidete goder som SAS pensjonister kunne dra nytte av, ble også oss til del. Våre foreninger har blitt godt mottatt på alle hold.

 

Data alder og hjemmeside.

For en forening med rundt 200 medlemmer har postgang blitt ganske

dyrt. Man måtte finne nye veier. Heldigvis var det data folk i styret og ca. halvparten av medlemsmassen hadde sin egen ”mail – adresse.” Dette har gjort at mere, hurtigere og bedre informasjon har blitt gitt medlemmene. For de som ikke er utstyrt med ”data,” er det planer om å utnytte mobiltelefon i større grad.

Ikke minst har foreningen gjort seg mer tilgjengelig ved at vi nå har vår egen hjemmeside. Denne ser ut til å være populær og er blitt flittig benyttet.

Foreningen har hatt og har fortsatt en god økonomi, som har vært grunnlaget for å skape den aktivitet som har blitt medlemmene til del.

 

Må også få fremheve medlemmene i de valgte styrer gjennom snart 25 år som har gått. Disse har vært villig til ofre av sin tid til møter og til å tilrettelegge og skape et meningsfylt tilbud til sine kolleger. Det har jo gledet de enkelte styrer at tilbakemeldingene har vært positive.

 

Dette er historien, eller skal vi si, en del av historien til Braathens Seniorklubb Sola. Selv om gjennomsnitt alderen i klubben er høy, er klubben enda ung og har mange år foran seg. Så med årene vil nok nye sider til Braathens Seniorklubb bli føyet til.