BESØK PÅ VITENMUSEET 20.3.2013

20 medlemmer møtte opp.

Det var en imponerende utstilling og vi ble utfordret på mange områder (hvis vi turde prøve).

Der vi kunne teste hukommelsen holdt de fleste av oss klokelig borte fra. Vi visste jo hvordan det ville gå.

”Reaksjonsveggen” fikk mange prøve seg på, med varierende resultater.

Carl med hjelpere prøvde å sette sammen en stol som skulle prøvesittes. De klarte jo å sette sammen stolen, men den ble noe ”vaklevoren”.
En vegg hvor vi kunne lage avtrykk var populær.

Rullestolkjøring ble også testet, men for noen ble dette for strevsomt.

På øverste plan var det informasjon om bruk av vann. Her var det opplysninger som mange av oss ikke trengte vite.

 

Det er umulig å fortelle om alt vi fikk se å prøve, men de som ikke har vært der før burde ta seg en tur. Det var veldig interessant.

 

Planetoriet var dessverre ikke åpent da vi var der.

 

Noen av oss avsluttet med besøk i kafeteriaen.

 

 

 

Rullestolkjøring

JULEFEST I SOLA KULTURHUS 7. DESEMBER 2012

Så er julefesten over for i år.

 

Stort oppmøte i år også. Vi var 82 stk.

Vi starter som vanlig med sjampis og sider i foajeen og fikk klemme og hilse på gamle venner og kolleger. Alltid like kjekt å treffes.

 

Etter litt radling loste vi alle inn i spisesalen. Greta orienterte om planer for neste år. Dato for Ullensvang er forandret til 2. – 5. september.

Det blir sendt ut invitasjon til Jærgården (Kvalbein). Kassereren vår (John) anmoder om at vi ikke innbetaler påmeldingen før 1. januar.

 

Vi har 25 års jubileum neste år. Vi har bestilt Sola Strandhotell for dette arrangement. Dato 1. november.

Vi håper at så mange som mulig vil være med og feire oss.

 

Så gikk festen videre. Vi fikk servert pinnekjøtt med tilbehør. Og som vanlig smakte dette fortreffelig sammen med drikken. Som vanlig var det riskrem til dessert.

 

Våre pensjonister, Hans Kraft og Kåre Solheim, er de som har jobbet fram den fine ”hjemmesiden” vår. Som takk ble de behørig hyllet med gode ord og en flott julerose hver.

 

Selvfølgelig sang vi også ”Før var loftå te for foglar”. Vi kan jo ikke ha en sammenkomst uten denne. Våre nydelige stemmer ble akkompagnert av Bjørn Sunde.

 

Bjørn Sunde med sin syngende fru Astrid spilte opp til dans, så vi fikk oss litt mosjon og ble muligens bli kvitt noen av kaloriene vi fikk i oss under middagen.

 

For de som lurte på hvem de unge menneskene var som dukket opp utpå kvelden, så var altså disse fra Skjenkekontrollen. Selvfølgelig var alt ok i så henseende.

 

Det var bestilt 3 maxi taxier som skulle kjøre de fleste hjem. En til Sandnes, en til Tananger og en til Stavanger. Vi håper at alle kom seg vel hjem.

 

Ved opprydding dagen etter var det kun et par herresko som var gjenglemt, Alle vi andre hadde fått med oss alt hjem. Får bare håpe at han som glemte skoene hadde et ekstra par til hjemturen.

 

Så vil vi oppfordre AAAAAAllle til å melde seg på 25 års jubileumsfesten. Sett av datoen, 1. november, invitasjonen kommer etter sommeren.

Her er Margareth og Olav foreviget av Lende


Medlemsmøtereferat

Medlemsmøte den 9. mai 2012 kl. 11

 

Oppmøte var som vanlig stort med 50 medlemmer.

 

Greta ønsket velkommen og informerte om kommende turer.

De som ikke er påmeldt til Utstein Kloster, fikk anledning til å gjøre dette til Carl. Vi har nå 28 deltagere og hvis det ikke kommer flere påmeldinger, vurderes det å avlyse turen.

 

Carl tar seg av byvandringen på Eiganes den 24. mai, men han kommer senere enn kl. 11. Deltagerne venter til han kommer.

 

Owe Østberg holdt foredrag om branner og brannvern i Stavanger, samt Valbergtårnet og vekterne der.

Leste opp et koselig stykke som Ajax skrev om unger og brannutrykninger i de såkalte gamle dager.

 

Møtet varte ett par timer.

 

9. mai 2012

Referat fra årsmøtet i Seniorklubben den 7.mars 2012.

 

 

Torbjørn Øyan åpnet møtet med å ønske alle velkommen til dette årsmøtet som er det 24.de i rekken.

Han spurte om noen hadde bemerkninger til møteinnkallingen som var sendt ut til alle.

Ingen kommentarer. Godkjent.

 

Deretter foreslo han Olav Bru som møteleder og Steinar Rød som referent. Godkjent.

Han ga så ordet til møtelederen som ba alle reise seg og minnes de 7 medlemmene som vi har mistet i 2011 med 1.minutts stillhet.

Så gikk han raskt gjennom Årsberetningen da han regnet med at alle hadde lest gjennom den.

Årsberetningen var fyldig og ga en god oversikt over det arbeidet som var utført med turer, møter og tilstelninger i løpet av året.

Årsmeldingen godkjent uten kommentar.

 

Neste post var Årsregnskap/Budsjett og ordet ble gitt til vår kasserer John Hillestad.

Han gjennomgikk regnskapet post for post uten spørsmål eller kommentarer fra noen.

Det viser et godt og oversiktlig regnskap, og at kasserer følger nøye med pengebruken i klubben.

Videre gjennomgikk han Driftsregnskapet mot det oppsatte Budsjettet for 2011. Årsregnskapet ble godkjent uten anmerkning.

Torbjørn ga noen tilleggsopplysninger i forbindelse med regnskapet .Det gjaldt utenlandsturene som ga et positivt resultat for klubben på grunn av en pengekurs som endret seg i vår favør fra turene ble planlagt til reisene ble foretatt. Ellers takket han kasserer for et godt samarbeid og et oversiktlig regnskap.

Forslag til Budsjett for 2012 ble også gjennomgått. Her vises til posten Tilskudd fra SAS. Den var satt opp med kr 35000,men vi fikk bare kr 20000 for dette året. Det kommer vel av den økonomiske situasjonen selskapet er i for tiden.

Men budsjettet lar vi stå som oppsatt.

 

Forslag fra styret om endring av kontingent for 2012 ble godkjent.

Ny kontingent blir som følger: Enkeltmedlem kr 300, Medl.m.ektefelle kr 400 og medlemmer over 80 år, ingen kontingent.

 

Innkommet forslag fra Olav Bru og Carl Egeland angående Æresmedlemskap .Viser til forslaget i møteinnkallingen.

Det ble litt diskusjon om dette. Arne Sæthre mente det måtte settes opp klare statutter for dette: Hva skal til for å bli Æresmedlem, hvilken fordeler skal en oppnå, og hvem skal godkjenne et slikt medlemskap.

Sverre Haugen kommenterte at styret måtte avgjøre hvem som hadde gjort seg fortjent til dette.

Det måtte ikke bli slik at langt medlemskap og alder skal bli avgjørende.

Møteleder foreslo at man stemte over forslaget slik det var fremsatt i møteinnkallingen.

Dette ble godkjent og avstemming med håndsopprekning med Ja eller Nei til forslaget.

Resultatet ble:47 Ja og 9 Nei. Forslaget godkjent.

 

Så var tiden inne for valg til nytt styre, og ordet gikk til Rolf Zakariassen fra Valgkomiteen.

De som var på valg i år er Torbjørn Øyan, Carl Egeland, John Hillestad og Jan Othar Hanssen.

Torbjørn Øyan og Jan Othar Hanssen har frasagt seg gjenvalg.

 

Valgkomiteens forslag var: Anne Grete Lie som Styreleder i 2 år, Carl Egeland og John Hillestad tar gjenvalg i 2 år. Som nye til styret innstilles Nina Torgersen og Thor Helge Hansen for 2 år.

Dette ble enstemmig godkjent av medlemsmøtet.

 

 

Styret for 2012 blir da som følger:

Styreleder Anne Grete Lie 2 år

Nestleder Carl Egeland 2 år

Kasserer John Hillestad 2 år

Sekretær Steinar Rød 1 år

Styremedlem Olav Bru 2 år

Varamedlem Nina Torgersen 2 år

Varamedlem Thor Helge Hansen 2 år

 

 

Møteleder overtok deretter ordet og overbrakte en takk til vår formann Torbjørn Øyan som har ledet klubben gjennom de siste 16 årene på en fremragende måte. Han har gode forbindelser som har kommet oss til gode når turer ble arrangert, og han var også en hard forhandler når det gjaldt å få gode tilbud på hoteller og flybilletter. Og ikke å forglemme fruen Mary som har gitt oss mye opplysninger om steder av historisk interesse som vi har passert på våre turer. Hun har også gjennom disse årene ordnet med kaffemat til alle styremøter. Tusen takk til begge to.

Som et bevis på takknemligheten for arbeidet Torbjørn har gjort, fikk han overlevert en akvarell av maleren Reidar Berge.

 

Med dette kunne årsmøtet for 2011 avslutte med kaffe og rundstykker.

 

 

 

Sola den 7.mars 2012.

Referent/Steinar Rød.

Damene følger med på Årsmøtet

Det gjør og disse gutta

En lydhør forsamling

Gode diskusjoner

En flott akvarell som avskjedsgave etter 16 år som formann i styret.

Mor Mary foreviger Torbjørn. På alle styremøtene har hun vartet opp med kaffekaker. Nå blir det mer tid med ektefellen og kaker hjemme......

Det vanker roser fra Margareth

Din overskrift

Jahn Othar får velfortjent gave når han nå går ut av styret.